Zadania Domowe – Klasa II

KATECHETKA: s. Maria Niwa

Zadanie domowe

UWAGA!!! Ze względu na rekolekcje nie będzie zajęć z odgrywaniem ról i zrobimy to po Świętach BN. Proszę nie przynosić strojów i rekwizytów związanych ze strojami.

 

Przez cały rok katechetyczny dzieci zdają modlitwy- tabela str.80. Modlitwy są na stronach 72-73. Dzieci zgłaszają chęć odpowiadania z modlitw na początku katechezy.