Zadania Domowe – Klasa III

KATECHETKA: S. WIOLETTA KOŁTUN