Zadania Domowe – Klasa III

KATECHETKA: S. Aleksandra Antonik

10.14.2017

Rachunek sumienia ze strony 15 i nauczyć się Przykazania Miłości ze str. 103