Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

Temat: Bóg wzywa nas do świętości. 10-6-2018

Zadanie domowe: lekcja #4, str. 18.

Narysuj flagę królestwa świętości.