Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

Temat: Przykazania uczą, jak kochać Boga i bliźniego 12-1-2018

Zadanie domowe: lekcja #11, str. 48.

Napisz w jaki sposób będziesz realizować przykazanie miłości.