Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

 

1-13-2018

Temat: Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, czyli Pięcioksiąg

Zadanie domowe:

Podręcznik str. 62

Wklej fotografię morza i napisz co się z nim stało w czasie ucieczki Narodu Wybranego.