Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

10-14-2017

Temat: Święci modlą się z nami

Zadanie domowe: str. 24

Odszukaj modlitwę do jednego ze świętych poznanych dzisiaj i wklej ją do ćwiczeń

10-21-2017

Temat: Bóg objawił się najdoskonalej i najpelniej w swoim Synu.

Zadanie domowe: str. 28

Wpisz do komiksu jedno zdanie wypowiadane przez Jezusa i jedno przez Jego słuchaczy

10-28-2017

Temat: Bóg daje nam wolność wyboru, czyli wolną wolę

Zadanie domowe: str: 32

Przykazania mówią nam, co jest dobre, a co złe. Na podstawie własnych doświadczeń ułóż 5 przykazań szkolnych lub domowych

11-04-2017

Temat: Rola sumienia w podejmowaniu decyzji.

Zadanie domowe: str. 33

Napisz pytania do rachunku sumienia, które będą dotyczyć każdego z grzechów: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem

11-11-2017

Temat: Bóg w sakramencie pokuty daje nam przebaczenie

Zadanie domowe: str. 39

Na podstawie czytanego na lekcji fragmentu Ewangelii wpisz 5 cech Ojca