Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

2-2-2019

Temat: Bób jest zawsze wierny i kochający, bez względu na okoliczności ludzkiego życia

Zadanie domowe: lekcja str. 82

Ułoż modlitwę, w której powiesz Bogu o swojej wierze.