Zadania Domowe – Klasa VI

KATECHETKA: EWA KLEPKO

Praca domowa:  uzupełnij kartki dodatkowe.