Zadania Domowe – Klasa VI

KATECHETKA: EWA KLEPKO

Zadanie domowe: Przynieść swoje zdjęcie z chrztu