Zadania Domowe – Klasa VI

KATECHETKA: EWA KLEPKO

Praca domowa:  ćw. 4, str. 46; zadanie domowe, str. 47