Zadania Domowe – Klasa VI

KATECHETKA: EWA KLEPKO

Zadanie domowe: ćw. 1 str. 28

Zadanie str. 62