Rada Parafialna i Finansowa

RADA DUSZPASTERSKA

Przewodniczący: Mariusz Szrek

Zastępca: Urszula Czachor

Sekretarz: Agnieszka Wróbel

Brygida Czaczkowska

Nina Orlik

Paweł Rakowiecki

Jarosław Rumin

Marcin Zając

RADA FINANSOWA

Przewodnicząca: Alicja Karlic

Zastępca: Tadeusz Rusin

Sekretarz: Krzysztof Stępień

Bożena Dulemba

Frank Dmuchowski,

Wojciech Urban,

Władysław Szaflarski,