Blisko Boga jak Abraham

Zazwyczaj nie porównujemy siebie do ojca naszego, Abrahama. Jego osoba jest dość „odległa” od naszych czasów. Dla wielu zaś Abraham funkcjonuje jako „ktoś, kto kiedyś był wprawdzie przykładem, ale był dla Żydów”. I tym sposobem szukamy duchowych wzorców, ale jakby poza „żydowskim rodowodem”. Dlaczego tak jest? To naturalne, że bliżej nam do świętych znad Wisły niż znad Jordanu.
Osoba Abrahama i jego doświadczenie wiary jest szalenie ważne w całokształcie naszego zbliżenia się do Boga. Skoro Bóg i Abraham wiedli tak bardzo osobisty dialog.

Czwarta niedziela Wielkiego Postu

W kolejną, już czwartą niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas do trwania na Jego Krzyżowej Drodze, zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post to sprzyjająca okazja do dokonania głębokiej rewizji życia. Dziś nie brakuje ochrzczonych, którzy przyjmują postawę ukrytego sprzeciwu, a niekiedy także otwartego buntu wobec Chrystusowego wymagającego wezwania. Modlitwę traktują powierzchownie, a słowo Boże nie ma wpływu na ich codzienne życie.