Wielki Post

Kończy się tegoroczny Karnawał! W tym tygodniu, 25 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Wielki post już się zbliża

Coraz bliżej Wielki Post. Już za dziesięć dni, 25 lutego, przypada Środa Popielcowa. Biorąc udział w balach, zabawach, dyskotekach kończących karnawał, pamiętajmy o poszanowaniu zasad wiary i chrześcijańskiego życia. Pan Bóg błogosławi każdą ludzką radość, ale smuci się z każdej ludzkiej nieprawości. Pamiętajmy zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii, bo przecież nic na tym świecie nie powinno nas oddzielać od Chrystusa.
Niedziela, 22 lutego, jest świętem Katedry świętego Piotra. Już od IV wieku rzymianie obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez świętego Piotra Apostoła.