Oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Dzisiaj kończy się oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Dzisiejsza niedziela (ostatnia niedziela stycznia) tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych (ustanowiony w 1954 roku). Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności.

Podziękowania

Wyrazy uznania i serdecznego podziękowania pragniemy wobec tych wszystkich którzy poświęcili swój czas i pomogli w przygotowaniu i poprowadzeniu Balu Sylwestrowego: Lucynie i Antoniemu Malarz, Stasi i Józefowi Ledzińskim, Małgorzacie i Rafałowi Błaszkiewicz, Wojciechowi Ciesielskiemu, Małgorzacie Sepko, Lucynie Hudzik, Andrzejowi Kapiciak. Naszą wdzięczność kierujemy do: Elżbiety i Wojciecha Ciesielskich, Stasi i Józefa Ledzińskich, Marii Zielonka, Jadwigi Janik, Jasi Bryk, Stasi Byra, Małgorzaty i Rafała Błaszkiewicz, Małgorzaty Sepko, Agnieszki Ubysz, Iwony Jędrzejczak, Alicji Karlic, Justyny Pal, Marii Chryczyk, Bożeny Dębowskiej oraz Harcerzy.