KIEDY WZYWAĆ KAPŁANA DO CHOREGO?

Nie wzywa się księdza do zmarłego człowieka, gdyż sakramentu chorych udziela się tylko żywym. Powodem wzywania Księdza jest: życzenie chorego; niebezpieczeństwo śmierci (agonia, wypadek, nagłe pogorszenie się stanu zdrowia); perspektywa poważnej operacji. Regularne powinny być odwiedziny osób przebywających w szpitalach, przewlekle chorych w domach (zakładach opieki), inwalidów i osób starszych, gdy przez dłuższy czas nie mogą korzystać z życia religijnego w parafii ( choćby nawet tylko okresowo np.  w zimie).

Jak należy przygotować pokój chorego na udzielenie mu Sakramentów świętych?

Jeśli warunki na to pozwalają, powinien być przygotowany stół, na nim płonące świece, krzyż, woda święcona, kropidełko. Gdy chory ma słaby słuch, należy zapewnić warunki dla jego swobodnej Spowiedzi św.