Alleluja!

Pośród rozmaitych informacji, wieści, wiadomości, newsów na pierwsze miejsce wybija się jedna sprawa: Jezus zmartwychwstał! I nie chodzi o to, że znowu, że jeszcze raz mamy święta, że skończył się czas Wielkiego Postu, z jednej strony święty i piękny czas, ale jeśli potraktowany poważnie, to także uciążliwy, trudny, wymagający. Wszak był to czas oczyszczenia, wypalenia, czas przemiany, czas drogi – a przemiana i droga wymagają wysiłku, nieraz ogromnego.

Chodzi o to, że Jezus zmartwychwstał i wszystko się zmienia, choć wszystko pozostaje takie samo. Jezus zmartwychwstał!