Rada Parafialna i Finansowa

RADA DUSZPASTERSKA

Przewodniczący: Mariusz Szrek

Zastępca: Urszula Czachor

Sekretarz: Agnieszka Wróbel

Brygida Czaczkowska

Nina Orlik

Paweł Rakowiecki

Katarzyna Berry

Marcin Zając

RADA FINANSOWA

Przewodnicząca: Margaret Parker

Zastępca: Jola Lewczuk

Sekretarz: Leszek Lodej

Jerzy Ryzner

Mariola Vanderest