O Nas

Witamy wszystkich. Radujemy się z faktu iż odwiedziliście nas, pragnąc zasięgnąć informacji o historii, życiu i działalności naszej Wspólnoty, jak również tych, które dotyczą działalności organizacji obecnych w jej życiu.  A oto jak przedstawia się nasza historia:

Polska Misja Pastoralna w Sterling Heights powstała z inicjatywy byłego prowincjała Ks. Władysława Gowina, przełożonego Prowincji Północno-Amerykańskiej Księży Chrystusowców.

W dniu 15 sierpnia 1979 r. Kard. J. Dearden wydaje dekret ustanawiający Polską Misję Pastoralną w Sterling Heights, której pierwszym proboszczem został Ks. Wojciech Kania.

W dniu 8 grudnia 1979 ks. prowincjał mianuje nowego proboszcza, którym zostaje Ks. Zbigniew Olbryś, między czasie zawiązuje się Komitet budowy kościoła.

W roku 1980 do pracy w parafii przybywają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla.

W dniu 3 maja 1981 ks. bp Artur Krawczak dokonuje poświęcenia terenu pod budowę nowego kościoła. A w dniu 29 sierpnia 1982 ks. abp. Edmund Szoka poświęca naszą świątynię. Poświęcenie kościoła zbiega się z uroczystością 600 lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

W dniu 17 września 1983 obowiązki proboszcza obejmuje  Ks. Zygmunt Ostrowski, który kontynuuje rozbudowę ośrodka.

Od roku 1988 do 1991 obowiązki proboszcza pełni ks. Józef Furman. W tym czasie rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy Centrum parafialnego i katechetycznego. W roku 1991 ks. kar. Adam Maida  poświęca Centrum katechetyczne.

Od 1992 do 1999 roku  proboszczem zostaje ks. Jan Rudzewicz.

W dniu 29 sierpnia 1999 proboszczem zamianowany zostaje ks. Adam Bobola, który dokonuje rozbudowy kościoła.

W dniu 15 września 2002 kolejnym proboszczem zostaje ks. Stanisław Kowalski i pełnił ją do 30 września 2007.

W dniu 2 października 2007 funkcje proboszcza objął ks. Tadeusz Winnicki.

W dniu 1 września 2008 proboszczem zostaje ks. Sławomir Murawka.

Od września 2015 roku ks. Andrzej Maślejak obejmuje funkcję Proboszcza.

W tej wieloletniej historii posługujący w naszej Parafii  kapłani, proboszczowie jak i wikariusze spełniali ważną rolę w jej życiu i rozwoju, ale też, poszczególne osoby i grupy odegrały taką rolę. Należy wspomnieć działalność “Koła Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego“, Koła Seniorów “Złota Róża”, “Szkołę Polską“, “Rycerzy Kolumba”. Zespoły: “Hosanna“, “Ichtis“, “Canatae Deo“, “Dunajec“.
Tak przedstawia się w bardzo krótkim zarysie nasza historia. Dziękujemy za okazane zainteresowanie. Zapraszamy do powtórnego odwiedzenia nas na tych stronach, ale i spotkania w kościele, w Sali Jana Pawła II przy dobrej kawie, jak i w działalności poszczególnych grup.

Pozdrawiamy w Panu.