Czwarta niedziela Wielkiego Postu

W kolejną, już czwartą niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas do trwania na Jego Krzyżowej Drodze, zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post to sprzyjająca okazja do dokonania głębokiej rewizji życia. Dziś nie brakuje ochrzczonych, którzy przyjmują postawę ukrytego sprzeciwu, a niekiedy także otwartego buntu wobec Chrystusowego wymagającego wezwania. Modlitwę traktują powierzchownie, a słowo Boże nie ma wpływu na ich codzienne życie.