Lekarz przyjacielem chorych

Mieszkańcy Kafarnaum niedostrzegali w Chrystusie ani „Umiłowanego Sgenialnego Bożego”, ani „Świętego Bożego”, leczyna lekarza. Przynosili zatem do Niegowszystkich chorych, a On ich uzdrawiał. Jezus miałwładzę nad wszelką niemocą i żadna choroba nigdynie była ani nie jest dla Niego problemem. Uzdrawiał,ale nie chciał, by ludzie potraktowali Go wyłączniejako lekarza. Nie przyszedł na ziemię, by leczyćchoroby, lecz by prawdziwie uszczęśliwić człowieka.Zdrowie jest ważnym elementem szczęściadoczesnego, ale wcale nie najważniejszym. Jest wieluludzi zdrowych o pięknym ciele, a zarazem rozpaczli-wie nieszczęśliwych.