Oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Dzisiaj kończy się oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Dzisiejsza niedziela (ostatnia niedziela stycznia) tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych (ustanowiony w 1954 roku). Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności.