Podziękowania

Wyrazy uznania i serdecznego podziękowania pragniemy wobec tych wszystkich którzy poświęcili swój czas i pomogli w przygotowaniu i poprowadzeniu Balu Sylwestrowego: Lucynie i Antoniemu Malarz, Stasi i Józefowi Ledzińskim, Małgorzacie i Rafałowi Błaszkiewicz, Wojciechowi Ciesielskiemu, Małgorzacie Sepko, Lucynie Hudzik, Andrzejowi Kapiciak. Naszą wdzięczność kierujemy do: Elżbiety i Wojciecha Ciesielskich, Stasi i Józefa Ledzińskich, Marii Zielonka, Jadwigi Janik, Jasi Bryk, Stasi Byra, Małgorzaty i Rafała Błaszkiewicz, Małgorzaty Sepko, Agnieszki Ubysz, Iwony Jędrzejczak, Alicji Karlic, Justyny Pal, Marii Chryczyk, Bożeny Dębowskiej oraz Harcerzy.