Podziękowania

Wyrazy uznania i serdecznego podziękowania pragniemy wobec tych wszystkich którzy poświęcili swój czas i pomogli w przygotowaniu i poprowadzeniu Balu Sylwestrowego: Lucynie i Antoniemu Malarz, Stasi i Józefowi Ledzińskim, Małgorzacie i Rafałowi Błaszkiewicz, Wojciechowi Ciesielskiemu, Małgorzacie Sepko, Lucynie Hudzik, Andrzejowi Kapiciak. Naszą wdzięczność kierujemy do: Elżbiety i Wojciecha Ciesielskich, Stasi i Józefa Ledzińskich, Marii Zielonka, Jadwigi Janik, Jasi Bryk, Stasi Byra, Małgorzaty i Rafała Błaszkiewicz, Małgorzaty Sepko, Agnieszki Ubysz, Iwony Jędrzejczak, Alicji Karlic, Justyny Pal, Marii Chryczyk, Bożeny Dębowskiej oraz Harcerzy.

Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan

<![CDATA[Dzisiaj w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy podczas swojego długiego pontyfikatu przypominał Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II.
Będąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. W imię Chrystusa proszę! Zwracam się najpierw do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego. Ośmielam się prosić również was, umiłowani Bracia i Siostry z innych Kościołów. W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo. Naszej wiary, żywej i głębokiej, potrzebuje bardzo Zachód na historycznym etapie budowania nowego systemu.