INFORMACJE DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CHRZEST DZIECKA

INFORMACJE DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CHRZEST DZIECKA  W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

 Rodzice powinni być zapisani do parafii, w przypadku, gdy już należą do innej mają przynieść do biura pozwolenie na Chrzest dziecka poza swoją parafią.  Rodzice powinni mieć ślub kościelny.  Jeśli rodzice nie zawarli Sakramentalnego Związku Małżeńskiego są zobowiązani do spotkania z księdzem Proboszczem.

 Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu św.

  • Formularz
  • Świadectwo urodzenia dziecka
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby tylko wierzące i praktykujące po Sakramencie Bierzmowania, osoby wolne lub żyjące w związku Sakramentalnym. Muszą to być osoby, które swoim przykładem życia, świadectwem moralności, aktywnym uczestnictwem w życiu Kościoła są w stanie zagwarantować, że dziecko będzie wzrastać w wierze, a w razie potrzeby, zastąpią naturalnych rodziców. Rodzice chrzestni jeśli nie należą do naszej parafii, muszą przynieść zaświadczenie z parafii do której należą, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Rodziców i chrzestnych obowiązuje spotkanie przygotowawcze do Sakramentu bez względu na to, czy to jest pierwsze dziecko czy kolejne.  Jest to spotkanie jednorazowe, które w naszym kościele jest zawsze w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 5:00 wieczorem.  Można taki kurs odbyć w innej parafii i przynieść świadectwo uczestnictwa.
  • Ofiara, którą rodzice składają z okazji Chrztu św. swojego dziecka jest dobrowolna  i jest wyrazem troski  i odpowiedzialności za Kościół.