SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY: Wymagane są następujące oryginalne dokumenty:

  • świadectwo Chrztu Świętego z adnotacją o Bierzmowaniu (dokument nie może być starszy niż sześć (6) miesięcy od daty wystawienia);
  • od osób, które nie ukończyły 21 roku życia, wymagane jest pisemne zezwolenie rodziców na zawarcie małżeństwa (przepis archidiecezjalny). W przypadku wdowy lub wdowca dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo oraz akt zgonu małżonka;
  • potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach przedmałżeńskich;
  • protokół rozmowy kanonicznej z księdzem Proboszczem przygotowującym dokumentację;
  • “Marriage License” (licencję na zawarcie małżeństwa) wystawioną przez County Clerk (ważna tylko 60 dni od daty wystawienia!) lub w przypadku już zawartego związku cywilnego “Certificate of Marriage” (świadectwo małżeństwa). [W przypadku kilku poprzednich związków cywilnych: świadectwo obecnego związku i wszystkich poprzednich wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu].

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być skompletowane w biurze parafialnym NAJPÓŹNIEJ JEDEN (1) MIESIĄC przed datą ślubu!

SPOWIEDŹ:
Narzeczeni przed zawarciem sakramentu muszą odbyć spowiedź, zaznaczając przy niej spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.