KOŁO BIBLIJNE

Kolo-Biblijne-01«Chodźcie, a zobaczycie». Jan 1:39

Koło Biblijne powstało przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w 2009 roku dzięki wsparciu Księdza Proboszcza Sławomira Murawki. Celem jest zachęcenie Polonii do studiowania Pisma Świętego. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 11:00 do 1:00 w domu pod Aniołami. Od kilku lat utworzyła się stała grupa parafian licząca 8-12 osób w wieku od 38-69 lat. Każdy przygotowuje się w domu na zajęcia. Zazwyczaj zajmuje to do dwóch godzin intensywnej pracy z Pismem Świętym i Katechizmem Kościoła Katolickiego. Następnie na zajęciach czytamy omawiany tekst z Biblii, prowadząca osoba czyta komentarz i zaczynamy po kolei omawiać pytania opracowane w domu. Często księża wzbogacają swą wiedzą komentarze a kiedy pojawiają się pytania, wtedy służą pomocą. Rozpoczęliśmy od studiowania Ewangelii wg. św. Jana ( 2 razy ), przerobiliśmy już Księgę Rodzaju, Proroków i Apostołów oraz Ewangelie synoptyczne. Od września 2013 roku będziemy przerabiać Księgę Mądrości. Zajęcia odbywają się tylko w języku polskim. Korzystamy z materiałów z serii Come and See, które są pisane po angielsku, ale pytania tłumaczone są przez osobę prowadzącą na język polski i do każdej lekcji przygotowany jest komentarz w języku polskim. Osoby nie mówiące po angielsku nie mają żadnego problemu na spotkaniach. Podręcznik składa się z komentarzy i ćwiczeń. Cały program składa się z poszczególnych ksiąg Biblii i jest przeznaczony na kilka serii. Każda seria to 22 lekcji. Najważniejsze jest, że program przygotawany jest przez biskupów i teologów katolickich. Pytania naprowadzają do odpowiedzi ścisle odpowiadającym katolickiej interpretacji Pisma Świętego. Aby zapewnić uczestników o prawidłowości interpretacji spotkania nadzorują nasi księża. Serdecznie zapraszamy osoby które czują potrzebę spotkania Jezusa Chrystusa w Pismie Świętym. Zapraszamy wszystkich Polaków. Jest to jedyny kurs katolicki studiowania Pisma Świętego po polsku w Michigan. Można po prostu przyjść na zajęcia w sobotę lub skontaktować się telefonicznie z Elą : 586/781-2861

Kolo-Biblijne