LECTIO DIVINA

Lectio-DivinaOd roku czasu w naszej parafii istnieje wspólnota ludzi pragnąca pogłębić swoją więź z Chrystusem przez słuchanie Słowa Bożego. Idziemy tą drogą doświadczając mocy tego Słowa. Lectio Divina – Boże czytanie – jest niezmiernie ważne dla właściwego wzrostu wiary i poznania Boga. Jest „sztuką czytania”, umiejętnością właściwego otwierania się na Słowo. Przeżywanie tej drogi pomaga rozmiłować się w Słowie Bożym, doświadczać Jego duchowego smaku i otwierać się na Jego wezwania. Ta osobista modlitwa ma prowadzić do coraz głębszego doświadczania mocy Słowa Bożego, pragnącego przemienić historię życia. Lectio Divina prowadzi do szczególnego doświadczenia działania Słowa Bożego, które rodzi w człowieku nowe życie, oczyszcza i uzdrawia człowieka „tu i teraz”. Jeśli pragniesz doświadczyć mocy Słowa Bożego i spotkać się osobiście z Chrystusem przemawiającym do Ciebie, to dołącz do nas. Spotkania odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 5:30-8:00 wieczorem. Rozpoczynamy w Sali Jana Pawła II wprowadzeniem do modlitwy i kontynuujemy osobistą modlitwę w Kościele przed Najświętszym Sakramentem. Całe spotkanie kończymy dzieleniem się Słowem, które dotknęło naszego serca.

lectio-divina-1