LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA-MINISTRANCI

ministranci_02Istnieje niemal od momentu powstania parafii. Ministranci obsługują nabożeństwa, Msze św. oraz procesje w czasie całego roku liturgicznego. Słowo ministrant pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Kto to jest ministrant?

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrantem może być każdy chłopiec, który wykazuje chęć służenia do Mszy św. i swoim zachowaniem daje przykład innym. Jeśli pragniesz nim zostać zgłoś się do księdza. Zbiórki ministranckie są w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 7:00 wieczorem Msza św. i spotkanie.

ministranci