Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

4.21.2018

Temat: Do nich należy królestwo Boże… Jezus i dzieci.

Praca Domowa: str. 91 – ćw. 3 i zadanie domowe.