Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

Temat: Pięć warunków dobrej spowiedzi

Praca Domowa: str. 32 i 33, ćw. 1 i 2