Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

2-2-2018

Temat: Jezus jako naucza poprzez przypowieści

Praca domowa: Zadanie domowe – str. 72, ćw. 2 i zadanie domowe