Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

Lekcja 1

Temat: Tajemnica Trójcy Świętej. W domu: ćw. 2 str. 3

Lekcja 2

Temat: Wiara jest łaską. W domu: ćw. 2 str. 7

Lekcja 3

Temat: Cechy Kościoła: jeden, święty, powszechny i apostolski. W domu: ćw. 3 str. 11 i zad. domowe str. 11

Lekcja 4

Temat: Maryja otrzymała łaskę niepokalanego poczęcia. W domu: W domu: zadanie str. 14