Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

Temat: Grzech i jego konsekwencje

Praca Domowa: str. 49, ćw. 2, 3; str. 50 – dla chętnych