Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

4.28.2018

Temat: Pasterze Kościoła: papież, biskupi, kapłani.

Praca Domowa: str. 104 – ćw. 1

str. 105 – ćw. 2

str. 106 – ćw. 3

Modlitwa za Kościół – str. 104