Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

3-30-19

Temat: Pasterze Kościoła: Papież, biskupi i kapłani

Praca domowa: ćw. 3 str. 106