Zadania Domowe – Klasa V

KATECHETKA: WANDA PEJAS

3-9-2018

Temat: Cud związany z przyrodą według św. Marka

Praca domowa: ćw. 2 str. 86