Zadania Domowe – Klasa I

 KATECHETKA: ALICJA KARLIC