Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

2-22-2019

Temat: Maryja uczy kochać Jezusa i Jego Kościół.

Zadanie domowe: str. 102.

Przeczytaj treść litanii Loretańskiej i podkreśl wezwania i słowa, które świadczą o tym, że Maryja jest Matką nas wszystkich