Zadania Domowe – Klasa IV

KATECHETKA: STASIA LEDZIŃSKI

2-22-2019

Temat: Eucharystia jest najważniejszą modlitwą Kościoła.

Zadanie domowe: lekcja str. 85. Lekcja 20

Podaj pięć propozycji jak inaczej można nazwać Mszę Św.