Zadania Domowe – Klasa VI

KATECHETKA: EWA KLEPKO

Praca domowa:  ćw. 1, str. 106